Insändare

Vårt gamla krav på sänkta chefslöner och minskad byråkrati är mer aktuellt än någonsin! Denna insändare publicerades i JP den 4 augusti och blev en bra start på vår valkampanj.

Rensa upp i byråkratin och sänk de höga chefslönerna!

De kraven har vi i Kommunistiska Partiet haft med sedan första gången vi ställde upp i kommunvalet 1979.
För varje år har de blivit mer aktuella. Samtidigt som personal i skola och vård kämpar med underbemanning och vikariebrist blir de administrativa korridorerna allt längre.
Chefslönerna har nu antagit rent horribla proportioner. För varje chef som höjer sin lön kommer fler som också vill ha mer och mer och mer i en skenande lönespiral utan slut.
Rent absurt blir det när en chef anses så värdefull att stadsdirektören med ett penndrag förflyttar hennes arbetsplats till ”Göteborgstrakten.” Varje resa denna chef gör till Rådhuset ger henne alltså traktamente och hotellräkning, ja tom parkering ska hon få betald. Som om månadslönen på 90.000 inte skulle vara nog! Det är ett hån mot alla underavlönade kommunanställda som varje morgon i ur och skur sätter sig på bussen, tankar sin bil, betalar sin p-avgift och vackert får slanta upp vad det kostar.
Ingen behöver 90.000 kronor i månaden. Stordåd som är värda 90.000 görs inte av någon.
Det är dags att dra i nödbromsen!
I årets valrörelse upprepar vi våra gamla krav från 1979. Och lägger dessutom till ett krav på att kommunala chefer ska bo i, eller åtminstone nära, kommunen. De ska vara tillgängliga för ”sin” personal och för allmänheten som betalar deras löner. Det kanske är dags att påminna dem om att det är vi skattebetalare som är deras uppdragsgivare, och inte tvärtom!
Långväga pendling bidrar till ökade koldioxidutsläpp. Kommunen borde eftersträva att minska medarbetares resande. Det vore intressant att veta hur många fler chefer som väljer en annan kommun att bo i.

Pelle Nordström Monica Ekström (K)