För ett rödare Jönköping!

Ingenting händer av sig själv – det är när människor
går samman och ställer krav som vi kan förändra.

Kommunistiska Partiet står för rättvisa och solidaritet. Vår vision är ett socialistiskt samhälle där ägandet är gemensamt och människors behov styr.

Kapitalismens vinstjakt orsakar arbetslöshet, fattigdom, klimathot och krig. I Sverige ökar klassklyftorna. Eliten är extremt liten och extremt rik. Sverige är det enda industriland som avskaffat både arvs-förmögenhets- och fastighetsskatt. Jobbskatteavdragen har gett mest till höginkomsttagare. Varje år förlorar samhället 240 miljarder på de skattesänkningar som genomförts under 2000-talet. Därför lägger staten över mer och mer ansvar på kommunerna som i sin tur höjer kommunalskatten.
Vi säger nej till alla skattehöjningar som drabbar låginkomsttagare. Skatt ska betalas efter bärkraft!

Staten måste ta ansvar för välfärden. Vi har rätt till en likvärdig skola, vård och omsorg oavsett plånbok och oavsett var vi bor. Vi kan inte acceptera att maskorna i välfärdsnätet blir glesare för att våra skattepengar ska bli miljardvinster.
EU är en rikemansklubb, en intresseorganisation för det europeiska storkapitalet. Med EU fick vi lagstadgad högerpolitik med arbetslöshet och nedmontering av offentlig välfärd. Gränserna har öppnats för knark, vapen och människohandel. Det är också EU som möjliggör importen av lågavlönad arbetskraft.
Vi anser att Sverige ska lämna EU.

Alla har rätt till trygga och säkra jobb.
Osäkra anställningsformer innebär fysiska och psykiska hälsorisker och försvårar fackliga krav.
Återinför förbud av bemanningsföretag
Svenska kollektivavtal ska gälla på alla arbetsplatser
Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön
Försvara strejkrätten

Nej till korruption och byråkrati
Slarv och slöseri med våra skattepengar avslöjas ofta. Ansvariga ska ställas till svars och inte belönas med fallskärmar eller fortsatt förtroende.
Rensa upp i byråkratin och använd pengarna till verksamheten
Sänk politikerarvoden och chefslöner

Människovärde före marknadsvärde
Sverige är unikt med att tillåta vinster i välfärden. Bolagiseringarna i det offentliga innebär att vinst ersätter samhällsnytta. Privatiseringarna medför ojämlik sjukvård, en segregerad skola och miljarder till skatteparadis.
Kapitalet måste ut ur skola, vård och omsorg.
Viktiga samhällsfunktioner måste återföras i offentlig ägo.

Välfärden måste försvaras
När valstugorna plockats ner ersätts vackra ord och löften av nedskärningar. Sverige är rikare än någonsin men pengarna är fel fördelade.
Vi kräver nolltolerans mot nedskärningar i förskola och skola.
Bibliotek, fritidsgårdar, idrottsanläggningar ska vara öppna och tillgängliga för alla!
De äldre som byggt vår välfärd har rätt till ett värdigt liv
Sänk heltidsnormen till 30 timmar/vecka i äldreomsorgen

Försvara vår miljö
FN:s klimatpanel är tydliga – koldioxidutsläppen måste ner och det fort! Många forskare menar att det måste till ett annat ekonomiskt system. Klimatet ropar på ett samhällssystem som inte sätter vinst före miljö. Politikerna har ett stort ansvar även på lokal nivå. Vi kräver en förbättrad och gratis kollektivtrafik. Något som också skulle betyda mycket för människor med låga inkomster.

Vättern hotas av skjutglada militärer och giriga gruvbolag. Det krävs ett folkligt motstånd och engagemang för att bevara vår vackra och viktiga sjö.

Höj pensionen inte pensionsåldern
Sverige har flest fattigpensionärer i Norden. Pensionssystemet måste göras om i grunden och garantera alla en värdig levnadsstandard.

Bojkotta Israel
Israel bryter mot internationell rätt och FN-resolutioner, bl a genom isoleringen av Gaza, byggandet av bosättningar och den groteska muren. Den internationella bojkottrörelsen växer. Jönköping kan visa solidaritet med Palestina genom att avstå köp av israeliska varor samt idrottsligt och kulturellt utbyte.

Detta är några av våra viktigaste frågor. För mer information är du välkommen att kontakta oss!
Du kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev.
jonkoping@kommunisterna.org

För att nå förbättringar måste vi gå samman och ställa krav. Tillsammans kan vi göra skillnad!