För ett rödare Jönköping!

20 dec 2017Den 20 december ska äldrenämnden fatta beslut om vårt medborgarförslag gällande sex timmar arbetsdag i äldrevården. Med jämna...

26 okt 2017Det finns många problem inom äldreomsorgen. Ett handlar om svårigheter att rekrytera och att behålla personal. Kommunen vill prova...

11 sep 2017Aurora 17 är i full gång. Sveriges största militärövning på decennier. Eller är det Sveriges….? Med på övningen är soldater från...

9 jun 2017Efter många års diskussioner är det nu beslutat. Ett höghushotell ska byggas på det kultur-industri- och byggnadshistoriskt unika och...

1 maj 2017Kommunisterna firade första maj med demonstration och efterföljande möte i Rådhusparken. Huvudtalare var partiets internationelle...

19 maj 2016 Den 25­26 maj kommer riksdagen fatta beslut om Värdlandsavtalet med Nato. Avtalet skulle innebära ett avgörande steg mot att...

Sidor