Kontakt

Erik Dahlbergsgatan 12
553 37 Jönköping

jonkoping@kommunisterna.org

https://www.facebook.com/kjerusalem/