För ett rödare Jönköping!

Ingenting händer av sig själv – det är när människor
går samman och ställer krav som vi kan förändra.

Nej till byråkrati och mygel
En stadsdirektör som inte sköter jobbet får en fallskärm på 2,5 miljoner. Trots nytt toppjobb i Göteborg får han behålla den. Han anställer en IT-chef med oanständigt hög lön, denne får en dyr utbildning och slutar sedan med 6 månadslöner på fickan! Turerna runt fotbollsarenan med hemliga finansiärer, sms-intriger och en utredning som bokstavligt talat kastat skattepengar i ett träsk är en sorglig historia. För att inte tala om ett nybyggt stadshus med undermåliga golv. Och aldrig finns det någon ansvarig! Ska vi acceptera det? Nej, säger vi. Politiker och tjänstemän är till för oss medborgare, inte tvärtom! Byråkratin växer och verksamheter tvingas spara – det borde vara tvärtom.

Bostaden är en rättighet
Kommunala bostadsbolag ska erbjuda bra bostäder till rimliga hyror och drivas utan krav på vinst. Vi måste ha en kommunal bostadsförmedling!

Försvara vår miljö
Vättern måste försvaras mot skjutglada militärer som använder Vättern som måltavla och giriga gruvbolag som hotar vårt dricksvatten! Försvarsmakten har skjutit över Vättern i mer än 100 år. Nu har man fått lov att utöka från 1 000 till 69 000 skott per år. Kommunstyrelsens nej till gruvbrytning i Gränna är bra, men ett folkligt motstånd behövs också. Koldioxidutsläppen måste ner. Gratis bussresor är ett bra sätt att minska bilåkningen, och gynnar dessutom alla med liten plånbok!

Sex timmars arbetsdag inom äldrevården!
Välfärd ska finansieras och drivas gemensamt. Vi vill se arbetsro för personalen och en trygghet för de boende. Försök har gjorts med förkortad arbetstid och nu är det dags att genomföra det överallt. 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön är vad som krävs för att säkra en mänsklig vård och omsorg värt namnet.

En bra skola för alla!
Skoldiskussionen handlar mest om religiösa friskolor och vinsttak. Vi ska inte ha ett tak, vi ska inte ha någon vinst alls! Forskning visar att det fria skolvalet ökar segregation och försämrar resultaten. Skolan ska vara offentligt ägd och alla barn har rätt till en bra skola. Stora grupper sliter på barn och personal i förskolor och fritidshem. Mindre grupper, mer personal, och upp med lönerna, det är vad som behövs!

Svenska avtal vid kommunal upphandling
I en stad som Jönköping där det byggs för framtiden är det viktigt att sätta arbetares behov av trygghet högt på dagordningen. EU:s regler för fri import av arbetskraft ställer idag arbetslösa och arbetande i olika länder mot varandra och gör kampen för drägliga villkor svårare. För att stoppa lönedumpningen kräver vi ett förbud mot bemanningsföretag och att kollektivavtal ska gälla vid kommunal upphandling i ett Jönköping där vanligt folk ska ha en ljus framtid!

Bevara Tändsticksområdet
Tändsticksområdet är ett unikt område på grund av sin historia och den mångfald av verksamheter som finns idag. Genom att byggnadsminnesmärka området bevaras det för framtiden och kan utvecklas till ett levande område fyllt av kultur, nöjen och föreningsliv. Vi vill att ett monument över Tändsticksstadens arbetare uppförs för att belysa de uppoffringar män, kvinnor och barn gjort med livet som insats. De skyltar som idag berättar om byggnaderna ska kompletteras med information om de människor som arbetade där.

Behåll Stadsparksvallen
Sveriges vackrast belägna arena är något att hålla fast vid. Stadsparksvallen ska upprustas till en godtagbar nivå för spel i allsvenskan. Detta är också det mest kostnadseffektiva och gör andra idrottssatsningar möjliga.

Vår vision är ett socialistiskt samhälle där människors behov styr.
Rösta på Kommunistiska Partiet i kommunvalet i Jönköping!