Framåt för partibygget i Småland

Framgångar i Jönköping och Nässjö

5 maj 2013

På senare tid har Jönköpingsavdelningen vuxit som ett led i partibyggandet. Flera nya medlemmar har valts in och studiecirklar påbörjats. I Nässjö har det bedrivits organiserat basarbete under två år med Proletärenförsäljning och offentliga möten, bland annat Röd front.

Vi ställde några frågor till Elin Nilsson, nyinvald medlem i Jönköping och aktiv i Nässjö.
• Varför har du valt att organisera dig i Kommunistiska Partiet?
– Efter att ha varit sympatisör med partiets politik i många år har jag nu haft möjlighet att aktivera mig ordentligt och då kändes det som ett självklart val att gå med i partiet.

• Hur kändes det att som relativt nyorganiserad kommunist tala på 1 maj?
– Det var väldigt nervöst eftersom jag inte tidigare gjort något liknande men det kändes bra att få uttrycka mina åsikter offentligt. Även om det var inför en mindre skara.

• Kan du tänka dig att ställa upp igen?
– Absolut! Det var mycket lättare än vad jag trodde det skulle vara och det har stärkt mitt självförtroende inför liknande arrangemang.

• Du deltar i Jönköpingsavdelningens studiecirkel för närvarande, hur känns det?
– Det känns viktigt och naturligt eftersom man stärks ideologiskt. Det är dessutom kul och intressant att diskutera partiets politik med medlemmar från olika bakgrund och med olika erfarenheter.

• För en tid sedan deltog Nässjökommunisterna i kravet på en folkomröstning angående nedläggningen av Centralskolan i Nässjö, hur var era tankar kring det?
– Det viktiga där var att folket ska få uttrycka sina åsikter i samhällsviktiga frågor och vi krävde därför en folkomröstning angående nedläggningen. Dessvärre nekade kommunen oss den möjligheten trots folkligt deltagande med namninsamlingar och demonstrationer. Sådan är den sanna demokratin i Sverige för närvarande.

• Har du något du vill säga till Proletärens läsare?
– Fortsätt läsa Proletären och fortsätt kämpa mot orättvisor och framförallt, organisera dig i det Kommunistiska Partiet!