Lyssna på berörda elever och lärare!

Lyssna på eleverna! Den uppmaningen ger pedagoger i Kommunistiska Partiet till skolpolitikerna.

27 november 2013

Om inte skolan i närområdet håller måttet, vems barn ska då gå där?

Alfred Dalinskolan har tappat 300 elever till andrakommunala skolor eller friskolor, snittbetygen har sjunkit och skolan har fått dåligt rykte.
Från elever och lärare uttalas önskemål om fler lärare. Skolinspektion och rektor pekar på bristande resurser för elever i behov av stöd.
Kommunens majoritet fokuserar på utbyte av skolans ledning och personal, och ev. profilering. (S) vill avvakta utfallet av detta.
Vi anser att man måste lyssna till elever och personal och tillsätta de resurser som behövs för en snabb förbättring.
Men borgarna skär ned i skolbudgeten - en ”vitamininjektion” - och Rydh (s) har “inget recept” mot segregeringen i kommunens skolor.
Det har vi:
Uppdrag gransknings reportage härom veckan avslöjar hur flera friskolerektorer väljer bort barn med större behov av hjälp och välkomnar högpresterande med öppna armar.
På tjugo år har skillnaderna mellan grundskolornas resultat fördubblats Högutbildades barn drar ifrån, barn till lågutbildade halkar efter. Det beror inte på enskilda rektorers olagliga sortering av elever, utan på hela skolsystemets sortering.
Skolverket pekar ut skolvalsreformen, att elever fritt kan välja skola, som orsak. En ond spiral, som börjar med att studiemotiverade elever väljer bort vissa skolor. På dessa skolor blir ofta elever med sämre studiemotivation och förutsättningar kvar. Låga förväntningar, negativa kamrateffekter och bristande resurser försvårar situationen.
Elever på skolor med låga resultat nekas sällan plats på en ”finare” friskola. De har aldrig gjort ett aktivt val överhuvudtaget.
I ett Sverige genomsyrat av marknadslogik är det icke-väljarna som drar nitlotten.
Kritiken i SVT:s handlar om att elevers frihet att välja inskränks när friskolorna sållar. Men det är det fria skolvalet som måste omprövas.
Det gör varken regeringen eller opposition. Socialdemokraternas Ibrahim Baylan säger att ”Elever ska få välja skola – skolan ska aldrig få välja elever”. Stefan Löfven har krävt en lagändring att alla ansökningar ska gå via kommunen.
Det ändrar ingenting i grunden. En likvärdig skola är oförenlig med fritt skolval.
-Egentligen borde det inte vara så svårt. Föräldrar ska inte behöva leta efter en bra utbildning till sina barn. Den ska erbjudas i den närmaste skolan. För om inte skolan i närområdet håller tillräckligt hög kvalitet, vems barn ska då gå där?

Annica Albertsson, Mikael Ask, Monica Ekström, Anette Gustafsson, Tommy Johansson ,Bernt Persson
Kommunistiska Partiet