Vad var det vi sa?

Stoppa friskolevansinnet! Det menar Kommunistiska Partiet i denna insändare från juni 2013.

13 juni 2013

Vad var det vi sa? Ja, det är frestande att säga när det gäller ”JB-affären”. Men med tanke på de drabbade eleverna och lärarna är det inte passande.
Däremot är det väldigt passande att fråga politiker i alla kulörer ”Vad säger ni nu då?” Alla ni som bidragit till den vansinniga utvecklingen på skolans område har en del att förklara. Ni har placerat Sverige i världsklass i friskolefundamentalism. Bara Chile kan göra oss äran stridig när det gäller att överlåta våra barns framtid på vinstintrisset.
Alla ni som nu lutar er tillbaka mot till intet förpliktigande formuleringar om bara lite vinst och återinvesteringar och seriösa aktörer…..se er för, man kan inte luta sig varken mot dimridåer eller luftslott. Man ramlar så lätt då.
Säg för allt i världen inte att det inte var meningen att det skulle gå så här – det kunde vem som helst med normal fattningsförmåga och grundskolekompetens i ekonomi räknat ut.
Berättigad ilska riktas mot ägarna. Men det är knappast förvånande att dom gör vad kapitalister, och speciellt då riskkapitalister, ska göra. Tjäna pengar. Rekord i hyckleri slår Rune Tedfors som är upprörd över att ägarna inte tar moraliskt ansvar. Vilket moraliskt ansvar tog Tedfors själv när han sålde? Och vilka garantier lämnar han för att inte Prolympia går samma väg när rätt köpare knackar på med miljonerna?
Den folkliga vreden borde rikta sig mot politikerna som sålt ut våra barns rätt till utbildning. Nu i veckan enades socialdemokraterna med miljöparitet om en skrivning att skolors syfte ska vara undervisning. Ska det över huvud taget behöva sägas?
Slutsatsen kan bara bli en. Stoppa friskolevansinnet och släng ut kapitalet ur skola, vård och omsorg. Inför en samhälleligt ägd och styrd enhetsskola som garanterar likvärdig undervisning.

Annica Albertsson
Kommunistiska partiet