Aktivitet: Generationsskifte på kongressen

I Trettonhelgen hölls Kommunistiska partiet sin 17 kongress i Göteborg. Flera viktiga uttalanden antogs och en ny partiledning valdes.

8 januari 2014

Med valet av ny partistyrelse tog Kommunistiska Partiet ännu ett steg på den föryngringsprocess som pågått några år. Till ny ordförande efter Anders Carlsson valdes Robert Mathiasson, 34 år. Annica Albertsson, Jönköping, som varit med i Partistyrelsen sedan 1990 avgick och Jönköpingsavdelningen representeras nu av Robert Milerius från Nässjö.
Kongressen avslutades med en stor artistgala där vår medlem Sven Wollter hyllades inför sin 80-årsdag. Partiets Kulturstipendium till Ingemar "Spingo" Nilssons minne delades ut till den unga filmaren och poeten Rojda Sekerzös.
Mer om kongressen finns att läsa i länkarna till Partiets nationella hemsida och Proletären.