Aktivitet: 8:e mars 2014

11 mars 2014

På den Internationella kvinnodagen höll ett tiotal aktivister från Kommunistiska partiets Jönköpingsavdelning torgmöten i Nässjö och i Jönköping. Elin Nilsson brännmärkte i sitt tal kapitalismens dubbla bördor för arbetarklassens kvinnor. Lone Möller läste upp 17:e kongressens uttalande i kvinnofrågan "Kampen för kvinnors rätt måste även vara en kamp mot kapitalismen" och Proletärens ledare. Flera Proletären såldes och många "Ut med RUT" propagandablad spreds.
På kvällen hölls ett samkväm på Röda Stjärnan i Jönköping. Inbjuden var Jenny Tedjeza från Proletären. Hon talade på temat "Fittstim då och nu". Till skillnad på Belinda Olsson så hade Jenny ett klassperspektiv på kvinnornas situation. Efter Jennys tal blev det en livlig diskussion bland deltagarna. Allt tillsammans med god soppa och gott bröd. En lyckad kväll.