Om Rut och demokratin

Jönköpingspostens politiske redaktör Dan Sylvebo har läst reportaget om Kommunistiska Partiets 8-marsmöte och menar i sin krönika att partiet är odemokratiskt. Här svarar Lone Möller och Annica Albertsson.

26 mars 2014

Replik till Dan Sylvebo om Rut och demokratin
Jönköpingspostens politiske redaktör Dan Sylvebo har läst måndagens reportage om Kommunistiska Partiets 8-marsmöte. ”Ingen med högstadiekunskap om kommunismen är väl förvånad över vare sig politiken eller retoriken” skriver Sylvebo. För att lyfta kunskapen till högstadienivå vill jag därför förtydliga partiets uppfattning om Rut: Vi anser, i enlighet med aktuell statistik, att Rut är ett skattefinansierat bidrag till i huvudsak välbeställda. Sylvebo menar att vi struntar i att det skapat jobb. Nej, vi struntar inte i det. Men lika aktuell statistik visar att antalet nya jobb inte är särskilt många och inte står i proportion till de pengar Rut kostar statskassan. De som vill ha en tjänst utförd – t.ex. städning, hårklippning, biltvätt, klackning av skor -ska betala vad det kostar. Våra skattepengar ska användas till de som är i verkligt behov av hjälp, och då i offentlig regi där hjälpen kan fördelas efter behov.
Måndagens reportage föranledde också Sylvebo att ta fram vårt partiprogram, köra det i papperstuggen och sedan plocka upp väl valda strimlor för publicering.
Han kunde ha valt andra strimlor. Till exempel.
”Den socialistiska demokratin strävar efter att vara en deltagande demokrati, det är en förutsättning för socialismens överlevnad och utveckling. Målet är att ersätta myndighetsutövning och förhållandet mellan styrande och styrda med medborgarnas delaktighet i alla beslutsprocesser och i den dagliga skötseln av samhällsfunktionerna."
"En avgörande och dyrköpt erfarenhet från 1900-talets försök att bryta med kapitalismen är att arbetarrörelsens egna organisationer måste hållas rena från byråkrati, karriärism och korruption. En viktig del i denna kamp är att hålla på den socialistiska principen att ledningen för landet, fackföreningarna och företagen, liksom ledningen för Kommunistiska Partiet och dess organisationer, inte får avskilja sig materiellt från folket i övrigt.Lönerna för förtroendeuppdrag får inte överstiga en genomsnittlig arbetarlön och alla privilegier vad gäller anställnings- och levnadsförhållanden måste bannlysas.
Folket måste ha direkt kontroll över dem som i olika sammanhang väljs som representanter; politiker, ämbetsmän, företagsledningar, ombudsmän, fackliga funktionärer och andra. Alla ombud måste väljas, alltid svara öppet för och ta ansvar för sina beslut och handlingar och omedelbart kunna avsättas vid minsta tecken på maktmissbruk, korruption eller inkompetens."
Men det hade passat hans syfte sämre.
Sylvebo citerar även ett stycke där vi beskriver hur borgarklassen" alltid är beredd att försvara sina privilegier, med våld om så anses nödvändigt." Inte nog med det, borgarklassen är faktiskt också beredda att ta tll våld för att gripa makten. Detta är inget vi gripit ur luften, utan kunnat se med egna ögon, i historien och idag.
Den chilenska borgarklassens USA-stödda kupp mot Allende 1973.
Den av USA och svensk höger stödda Contrasgerillans blodiga terror mot Nicaraguas folk efter att Sandinisterna vunnit valet.
Det högerstödda maktövertagandet i Ukraina. Man kan tycka vad man vill om Janukovitj, men han var landets legitime president.
EU:s förmynderi och i pratiken avsättande av den grekiska regeringen i samband med Euro-krisen.
Den venezuelanska borgarklassens kuppförsök mot en demokratiskt vald socialistregering, även detta påhejat av svenska fränder.
EU:s och västvärldens blockad av den demokratiskt valda regeringen i Gaza.
Hotet mot demokratin kommer inte från vänster. Det är inte en tillfällighet att det bland de anhållna för mordförsöken i Malmö finns kopplingar till Svoboda i Ukraina. Inte heller att Svenskarnas Parti åter vill sabotera 1 maj i Jönköping. De vädrar morgonluft.
Vi välkomnar alla som vill vara med och stå upp för demokratin, mot dess verkliga fiender.

Annica Albertsson
Lone Möller
Kommunistiska Partiet