Försvara första maj!

Återigen kommer Jönköping att hemsökas av nazister på 1 maj. Det är en ren provokation och ytterst anmärkningsvärt att polisen åsidosätter medborgarnas säkerhet och arbetarrörelsens hävdvunna rätt till demonstrationer denna dag. Kommunistiska Partiet önskar ingen repris på förra årets slagsmål med polisen. Tvärtom ser vi bråket och den mediala uppmärksamheten som en anledning att SVP väljer att komma tillbaka hit. Det skriver Kommunistiska Partiet i detta debattinlägg, publicerat i Jönköpingsposten 2 april.

2 april 2014

Första maj, en enda av årets dagar tillägnad arbetarrörelsen. En dag när det talas och sjungs om rättvisa och fred, om socialism och solidaritet. När vi minns alla som kämpat för 8 timmars arbetsdagdag och rösträtt. En dag med förhoppningar om en bättre värld.

Om man googlar på 1 maj blir första träffen Wikipedias faktatext. Därefter flera texter om 1 maj i Jönköping 2013. Inte för att sångerna om fred och solidaritet ljöd särskilt högt, utan för vinandet av batonger, klappret av hästhovar och klirret av glasflaskor. Och brölet från Svenskarnas parti.

Varför väljer SVP att komma hit i år igen? Svaret finns på Google. I Jönköping fick de skriva hela dagordningen själva, allt gick deras väg och de skrattade säkert nöjt hela vägen hem.

Inför årets första maj bör vi Jönköpingsbor ställa oss frågan om det är detta vi vill att omvärlden och eftervärlden ska läsa om vårt firande av arbetarnas högtidsdag.

Är det självklart att de ska få demonstratinstillstånd? Den grundlagsskyddade demonstrationsfriheten väger tungt. Men den som vill demonstrera kan inte alltid själv välja tid och plats. Särskilt inte om avsikten är att provocera partier och grupper som av hävd brukar demonstrera på denna tid och plats. Som fallet är på 1 maj.
Det åligger polisen att garantera medborgarnas säkerhet. Efter mordförsöken i Malmö är det ett faktum att SVP på gatorna är ett hot mot männsikors säkerhet. Före, under och efter en ev demonstration.

Det finns en FN-konvention mot rasdiskriminering som tydlig markerar ställningstagande. Även om svensk lag går före är konventionstexten tänkvärd.
"Konventionsstaterna fördömer all propaganda och alla organisationer som grundar sig på föreställningar eller teorier att någon ras eller persongrupp av viss hudfärg eller visst etniskt ursprung skulle vara överlägsen någon annan grupp...."
"I detta syfte skall konventionsstaterna .........olagligförklara och förbjuda organisationer samt organiserad propaganda som främjar och uppmuntrar till rasdiskriminering...." (min fetstil)

Nu när polisen gett sitt tillstånd måste vi andra ta vårt ansvar för att kunna fira första maj på ett värdigt sätt, med dagens budskap i fokus.
De partier som brukar demonstrera på 1 maj vill förstås göra det i år också. Ett valår innebär politik och kandidater som ska presenteras, och SVP:s närvaro gör det extra angeläget att samlas.
Men det är väldigt många människor som vill manifestera sin avsky mot svenskarnas parti men inte känner sig hemma i något av partitågen och inte heller i den grupp som söker konfrontation.

Den första majdagen är lång och ljus. Det borde vid sidan av det partimässiga firandet finnas utrymme för en gemensam manifestation, en manifestation dit alla antirasister känner sig välkomna, dit man kan komma med rollator och barnvagn, en folklig manifestation med plats för tal av olika slag, poesi, musik. Bara vår vilja och fantasi sätter gränser för innehållet och för hur många människor vi kan samla.

De som inte har möjlighet att delta ska kunna läsa stort uppslagna reportage i pressen den 2 maj. Och när vi i fortsättningen googlar på "första maj" ska vi Jönköpingsbor sträcka på oss och känna oss stolta.

Handsken är kastad, vem tar upp den?
Annica Albertsson
Kommunistiska partiet