Inga nazister på några gator!

Ett inställt Röd Front vore en fjäder i hatten för Svenskarnas Parti. Jönköping kommer att koka av manifestationer mot nazismen första maj. Men en kommunistisk politik är det bästa svar SVP kan få!

22 april 2014

Det bar mig emot. Men igår gjorde jag det. Gick in på Svenskarnas Partis hemsida. Efteråt kände jag mig smutsig, förorenad. Tänkte att nu klickar det in en ny besökare i deras statistik.
Med tilltagande avsmak läste jag att bara människor som tillhör ”det västerländska genetiska och kulturella arvet” ska kunna vara svenska medborgare, att icke-svenskar inte ska tillåtas ha maktpositioner i samhället samt att alla politiska beslut ska utgå från vad som är bäst för de etniska svenskarnas intressen.
Under rubriken ”Vår historiska uppgift” läser jag ”Förr drev statens knektar och fogdar runt och gjorde samhället otryggt för medborgarna. Dessa var ofta utlänningar eftersom de som anställde dem såg ett värde i att de saknade samhörighet med folket de skulle kväsa. Idag har dessa bytts ut mot utländska ungdomsgäng som driver runt och gör gatorna osäkra.”
Hets mot folkgrupp är förbjudet i lag. Här hetsar SVP mot alla folkgrupper som inte är etniska svenskar. Och det är det budskapet de tänker marschera för i Jönköping 1 maj.
FN:s resolution mot rasism är mycket tydlig.
"Konventionsstaterna fördömer all propaganda och alla organisationer som grundar sig på föreställningar eller teorier att någon ras eller persongrupp av viss hudfärg eller visst etniskt ursprung skulle vara överlägsen någon annan grupp....
I detta syfte skall konventionsstaterna .........olagligförklara och förbjuda organisationer samt organiserad propaganda som främjar och uppmuntrar till rasdiskriminering....”

Paragraf 25 andra kapitlet i ordningslagen lyder:
”Polismyndigheten får förbjuda att det hålls en allmän sammankomst, om det vid en tidigare sammankomst av samma slag uppkommit svårare oordning vid själva sammankomsten eller, som en direkt följd av den, i dess omedelbara omgivning eller om sammankomsten visat sig ha medfört avsevärd fara för de närvarande eller allvarlig störning av trafiken.”
Behöver vi påminna om 1 maj förra året, om Kärrtorp, om Malmö 8 mars? Vilka offer kommer att krävas 1 maj i Jönköping? Hur många nazister kan polisen hålla koll på när demonstrationen är slut?
Med detta som grund kräver vi att polisen omprövar sitt tillstånd. Daltandet med nazisterna måste få ett slut.
Vi kan dock inte lita på statens våldsapparat i kampen mot nazism.
Det bubblar av initiativ och diskussion i Jönköping just nu. Allt från vattenballongkrig och vuvuzelaorkestrar, gudstjänster och musikfester planeras. Kommunistiska Partiet bejakar alla initiativ till fredliga motmanifestationer. För egen del går jag gärna till den utomhusgudstjänst som planeras mitt i nazisternas marschväg. Nej, jag har inte blivit religiös, men det kan bli en mäktig manifestation. Högljudd musik och klockringning kommer att höras vida omkring och kanske överrösta nazistbrölet.
Det finns gott om möjligheter att manifestera mot nazismen nästa torsdag.
Men vi tror inte på att komma åt nazisterna med våld. Inte för att vi är rädda eller har någon medkänsla med nazisterna, utan för att det får motsatt effekt. Blåtiror och brinnande bilar blir bränsle åt kålsupar-brasan och ull till nazisternas offerkoftor. Lite slagsmål lockar bara nya anhängare till ett parti som har sina rötter i massmord.
Tiden när arga tanter kan drämma en handväska i huvudet på en nazist är förbi. Chansen att ta sig igenom polisernas skyddsmur är liten och kräver en hel del våld för att lyckas.
Visst kokar jag av ilska och avsky. Men kampen mot nazism handlar inte om att ge utlopp för sina egna känslor. Vårt svar är vår politik.
Det vore en förlust för allt vad första maj står för om nazisterna skrämde oss till tystnad, om människor stannade hemma på första maj, om SVP än en gång tilläts skriva dagordningen för arbetarnas dag. Ett inställt Röd Front vore en fjäder i hatten förSVP. Därför försvarar vi första maj med att skriva vår egen dagordning och genomföra vår egen demonstration. Där ska vi tala inte bara om hotet från svenskarnas parti utan också om hotet från den högerpolitik som ger rasismen livsluft, om Bildts stöd till Svoboda, om EU:s kväsande av Greklands demokrati, om växande klassklyftor och hotet mot välfärden.
Kampen mot rasism och nazism är politisk och handlar inte bara om Jönköpings gator – vi vill inte se nazister på några gator, varken den 1 maj eller någon annan dag.
Ett stort deltagande i vårt tåg och på vårt möte är det bästa svaret vi kan ge.
Man och kvinna ur huse första maj!
Annica Albertsson