Rut och demokratin

Replik till Dan Sylvebo, publicerad 31:e mars

14 april 2014

Nu har vi läst krönikan en gång till. Men faktum kvarstår – en strimla ur ett partiprogram säger inte så mycket utan sitt sammanhang. Det vi ville visa med det lite längre klippet ur kommunistiska partiets program var i korthet följande:
Demokratin sådan vi känner den kan utvecklas. Utöver att rösta kan medborgarna göras mer delaktiga och demokratin omfatta även ekonomin. I stället för privat ägande vill vi att samhället skall ha kontrollen över företagen. Diskutabelt - javisst, men inte odemokratiskt.
Det är viktigt att de som väljs som ombud (=representanter, vi vill alltså inte avskaffa den representativa demokratin) ska underställas väljarnas kontroll och inte tillskansa sig privilegier som gör att de glömmer vem som valt dem. Att infinna sig till KU-förhör ska till exempel vara en självklarhet.
Ganska rimliga principer som många säkert håller med om.
Sylvebo raljerar med våra visioner och gör egna tolkningar. Vem har sagt att det ska konfiskeras Bymarksvillor? Eller att efterfrågan kommer att överstiga utbudet och leda till brödköer? Eller att vi ska samlas på Hoppets Torg och besluta i tusentals ärenden? Inte vi.
I ljuset av den nu pågående kapitalistiska krisen blir dessa påståenden faktiskt ganska märkliga. För vad är det som händer i Europa? Människor tvingas från hus och hem, ut på gatorna. Inte till brödköer men till soptunnor och soppkök. Människor flyttar ut till landet och återgår till husbehovsjordbruk, lever i lägenheter utan el, unga arbetsföra människor tvingas flytta hem till föräldrar och leva på deras halverade pensioner.
Samtidigt som bankerna håvar in räntor.
Förhållandet mellan utbud och efterfrågan är i obalans i 2000-talets kapitalism. De höga vinsterna i finanassektorn styr kapitalet mot spekulation istället för produktion. Den rikaste delen av befolkningen kan inte konsumera mer än de redan gör och den fattigaste delen har inte råd. Mitt i överflödet växer fattigdomen. Samhället dras isär.
Modern forskning visar att ett jämlikt samhälle är gynnsamt på många sätt - skolresultat, hälsa,livskvalitet. Nu har man också sett att alltför stora klyftor är hämmande för kreativiteten.
Det är alarmerande att Sverige är det OECD-land med de snabbast växande klyftorna. Klyftor som bland annat Rut- bidraget bidrar till.
Idéerna om ett jämlikt samhälle skapar inga brödköer och utrymda hus. Det gör kapitalismens idé om största möjliga vinst för minsta möjliga arbetskostnad.
Därför kommer vi att envisas med vår vision!

Lone Möller
Annica Albertsson
Kommunistiska Partiet