Aktivitet: Röd Front 2014

Avsky mot nazismen präglade hela Jönköping i går och självklart även Kommunisternas Röd Front.

2 maj 2014

Jönköping i skuggan av en stövel.
Avsky mot nazismen präglade årets 1 maj i Jönköping. Årets Röd Front samlade ett 45-tal deltagare med parollen ”Inga nazister på våra gator” som en av de viktigaste denna dag då 450 poliser inte lyckades bana väg för nazisternas demonstration. På det efterföljande mötet lyssnade ett drygt 70 på årets huvudtalare Annica Albertsson som varnade för den pågående normaliseringen av nazistiska åsikter genom att göra Sverigedemokraterna rumsrena. Vidare belystes den orättvisa skattepolitiken med Rotavdrag till högavlönade som med en miljard överskrider bostadsbidraget. Annica tog även upp pensionsfrågan som en viktig kvinnofråga i en tid då hälften av alla kvinnor blir fattigpensionärer. Slutligen uppmanade hon till politiskt motstånd mot nazismen och hela högerpolitiken. En appell från Svensk-kubanska föreningen framfördes av Zoltan Tiroler som bland annat belyste Kubas betydelse för befrielsen av Sydafrika och för hälsovården till fattiga runt om i världen. Talen omgavs av mycket musik. Ylva Albertsson och Robert Milerius inledde med ”Det här är mitt land, det här är ditt land”, Peter Olofsson sjöng ”I natt jag drömde” tillsammans med publiken och duon SWIMP framträdde med tre låtar bland annat en härlig reggae om Jimmy Åkesson med hakkorset gömt under blåsippan. Till ljudet av polishelikoptrarna avslutades mötet med Internationalen.

12 proletären såldes på mötet och 842 kronor insamlades till valfonden.
Efter mötet bjöds fika och mer musik i partilokalen.