Kommunisterna inför Nordiskt forum - detta är feminism för oss!

Det räcker inte att vara feminist -det behövs ett klassperspektiv!
Kvinnor och i synnerhet arbetarklassens kvinnor – som inte kan köpa sig jämställdhet – tar ett större ansvar än män för barn, hem samt närstående som behöver omsorg. Kvinnor – och i synnerhet arbetarklassens kvinnor som arbetar inom kvinnodominerade sektorer – har lägre lön och har sämre arbetsvillkor än män. Kvinnor – alla kvinnor – riskerar att utsättas för våld och hot av män, detta i en rättsstat som tar mannens parti, även här finns givetvis ett klassperspektiv.

13 juni 2014

Kvinnoförtrycket går igen i alla delar av samhället men det finns en tydlig klassdimension. Denna klassdimension är avgörande för en majoritet av kvinnorna i Sverige och världen, det vill säga arbetarklassens kvinnor.

I dag inleds Nordiskt Forum i Malmö med syftet att flytta fram de feministiska positionerna i Sverige och globalt. Forumet tar avstamp i den feministiska konferensen i Peking 1995. Sedan dess har ingen officiell konferens hållits, mycket på grund av den antifeministiska våg världen över som hotat att tvinga en ny konferens att gå tillbaka i utveckling och bli kontraproduktiv. Det är positivt att en ny sådan konferens nu hålls, i Sverige dessutom.

Men vi i Kommunistiska Partiets Kvinnopolitiska utskott anser att arbetarklassens kvinnor inte får den roll som de förtjänar i det program som Nordiskt Forum presenterar. I ett fåtal föredrag nämns kvinnors låglöneyrken, men ingenstans visas tecken på förståelsen att kapitalismen och det patriarkala kapitalistiska systemet tjänar på kvinnors nedvärderade arbetskraft samt den omfattande kommersiella objektifieringen av kvinnokroppen.

Vi menar att det är i kopplingen kön och klass – och även etnicitet – som konkreta och avgörande framgångar kan göras för arbetarkvinnorna. Vi menar att det är först i socialismen som verklig jämställdhet mellan män och kvinnor kan äga rum. Därpå finns det viktiga dagsaktuella krav att ställa i den nuvarande borgerliga demokratin.

Arbetarklassens kvinnor är den grupp i samhället som snabbast och hårdast nu drabbas av högerregeringens arbetarfientliga politik. Sämre arbetsvillkor i form av osäkrare anställningsformer samt mer monotona och för kroppen skadliga arbetsuppgifter. I dagens kapitalistiska Sverige är det arbetarklassens kvinnor som framför allt lever på marginalen. Det är kvinnor inom vård, omsorg, service och industri. Dessa kvinnor behöver, för sin hälsa och ekonomiska ställning, omedelbara åtgärder.

Dessa kvinnor behöver klasskamp för att förbättra sin livssituation. Det är feministisk klasskamp som är vägen till en bättre och mer jämställd vardag för arbetarklassens kvinnor.

Nedan presenterar vi Kommunistiska Partiets feministiska dagskrav. Den viktigaste kampen för jämställdheten är dock att organisera arbetarklassens kvinnor och män för att kunna omvandla det nuvarande samhällsystemet i socialistisk riktning.

Kommunistiska partiet kräver:
• Lika lön för likvärdigt arbete
• Att vårdnadsbidraget och rutavdraget slopas
• Införandet av tvådelad föräldraförsäkring
• Förbjud pornografi
• Försvara aborträtten
• Försvara sexköpslagen
• Inför samtyckeslagstiftning
• Inför 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön
• Rejäla lönelyft för de som tjänar sämst
• Höj vårdanställdas löner
• Bygg ut offentlig sektor

Kommunistiska Partiets kvinnopolitiska utskott
.

.