Aktivitet: Inspirerande Valupptakt

Politik och paj på Jönköpingsavdelningens valupptakt.

18 augusti 2014

Efter mackor, paj och kaffe presenterade partisekreteraren Pär Johansson kommunisternas syn på val i allmänhet. Han såg positivt på det senaste halvårets vänstersväng i opinionen och menade att det bäddar för en spännande valrörelse där vi kan komma till tals med vår politik.
Efter en kort diskussion och presentation av det lokala arbetet vidtog mer konkret planeringsarbete, och listorna med arbetsuppgifter fylldes snabbt.