Aktivitet: Naziprotest

27 augusti 2014

Ett massivt polisuppbåd hårdbevakade nazisternas möte i Jönköping idag. Men även burop, visslingar, koskällor, nyckelskrammel, fanor och plakat från de 2-300 motdemonstranterna. Tyvärr lyckades vi inte helt överrösta SvP:s ljudanläggning - men vi gjorde vårt bästa. Särskilt provocerande var att det nyligen invigda monumentet till minne av de sk tattarkravallerna i Jönköping låg innanför avspärrningarna.