En röst på SD är en röst på fortsatt överklasspolitik!

Insändare av Mikael Pettersson, införd i Smålandstidningen.

8 september 2014

Vad som kallas ”svensk” kultur är något som förändrats i möten mellan det inhemska och utländska, vad vi nu kallar svenskt är något som skapats i dessa möten. Sverige är ett glest befolkat land i hörnet av Europa och har under de senaste 1000 åren påverkats positivt av invandring. Sveriges kulturarv är historiskt sett ett mångfaldens kulturarv inte bara i dag utan också förr. vill man som Sverige demokraterna avlägsna det som är utländskt kommer dom också avlägsna det som räknas som svenskt Det kallar jag en väldigt svenskfientlig politik.
När sd pratar om svensk kultur så pratar väl dom om den tyska julgranen eller kanske den keltiska midsommaren. Kanske dom turkiska kåldolmarna och köttbullarna Eller folkmusiken som har sitt ursprung i Östeuropa eller varför inte kristendomen från mellanöstern.
Ska vi istället göra en analys av sd´s politik och utesluta att sd är ett neo fascistiskt parti. som anser sig vara det enda opposition partiet,så är detta ett parti som 9/10 gånger röstar med den borgliga regeringen Ett parti som röstat för skattesänkningar för överklassen ett parti som varit för fas 3 ett parti som röstat för privatiseringar och nedskärningar Ett parti som sagt nej till ökad trygghet på jobbet och ja till en försämring av las Den borliga regeringen har i 4 år regerat med stöd av Sverige demokraterna
Det går inte kalla sd något annat än en borglig part utifrån deras ekonomiska politik hur mycket dom ens försöker att framstå som något mitten alternativ Så en röst på sd är en röst på fortsatt överklass politik. Sd är ett överklassparti, oavsett hur många arbetare som gör misstaget att lägga sin röst på dem.