Aktivitet: Bra om Latinamerika

Latinamerika visar vägen framåt

16 november 2014

I Jönköping samlades förra torsdagen ca 30 personer för att lyssna till Patrik Paulov som talade om El Salvador och ett Latinamerika i förändring.

Patrik var gäst vid presidentinstallationen i El Salvador i somras. Salvadoranerna jublade! Gamla FMLN- medlemmar hade valts till president och vicepresident. Många människor runt om i världen gläds också, men det största stödet finns bland andra Latinamerikanska stater.

Paulov inledde med att se på världen hur den ser ut idag. Instabilitet - Gaza, Syrien, Irak , Ukraina. USA har intressen överallt. Det finns områden som är strategiskt viktiga, det finns områden med stora naturresurser, inte minst olja. USA kämpar för att bibehålla makten och för den rådande världsordningen.

Var finns motkrafterna? . Jo, Latinamerika visa vägen framåt – och El Salvador där nu efter 35 år FMLN kommit till makten. Motkrafterna finns nu i ett Latinamerika där länder med socialistiska förtecken samarbetar, och även i ett vidare sammanhang ,i ett Latinamerika där alla länder står upp mot USA.

Proletären Jönköping