Insänt apropå SD och Konstnärsgården

Marknadskulturens bottennapp

16 november 2014

Ett riktigt bottennapp är torsdagens nyhet, att Konstnärsgården som blev för dyr för konstnärerna nu hyrs av Sverigedemokraterna.
När Jönköping ska proklameras som kulturstad sparas det inte. I alla fall inte på orden. Men när kulturellt aktiva ska bedriva verksamhet, då sparas det desto mer. Konsekvensen av höga kostnader och låga bidrag utarmar kulturen. För ett par år sedan var det Lilla Scenen och nu Konstnärsföreningen som ställts på gatan när kommunen höjt hyrorna. Många andra står kvar på gatan och har inte råd att tänka tanken på teater- och utställningslokaler.
Orsaken till detta stavas marknadshyror. Kommunala nämnder och enheter ska vara självbärande in absurdum. Den ena förvaltningen höjer kostnaden för den andra som i sin tur skickar räkningen till den tredje, eller som i detta fall en kulturförening. Förlorar gör skattebetalare och brukare, som det numera heter. Ett annat ord kunde vara medborgare.
Att frågan om Konstnärsgården ”inte nått upp till” Anna Mårtensson är förvånande, den har varit offentliga en längre tid.
Nu flyttar SD in. Dom saknar inte pengar. Tekniska ser inga problem med att hyra ut till SD, och jämför med att man hyr ut till Västerpartiet och Socialdemokraterna. Men SD är inte ett parti vilket som helst. När det gäller kulturpolitik skriver man:
”För oss är det också självklart att Sverige är unikt och att den svenska kulturen är unik och värd att bevara och belysa. Den gemensamma svenska kulturen är betydligt äldre än mångkulturen och vi vill särskilt belysa dess betydelse för det fredliga, demokratiska och solidariska välfärdssamhället vi lever i.”
En syn på andra än etniska svenskar som varken rimmar med FN-konventioner eller kommunens värdegrund.
Det är värt att notera att kommunen när det gäller en annan hyresgäst haft detaljerade synpunkter på tröjor denna hyresgäst salufört. Någon självklar rättighet att få hyra kommunala lokaler finns alltså inte.
För att uppmuntra och stödja kulturell verksamhet borde kommunen sänka hyrorna för ideellt verkande kulturföreningar till en rimlig nivå.

Annica Albertsson Kommunistiska Partiet