Aktivitet: Lyckad julpub med Marx och Carlsson

11 december 2014

Anders Carlsson är inte den som brukar ha visuella hjälpmedel när han talar. Men denna gång var ett undantag. Med en gedigen boktrave visade han Kapitalets omfång och vilket gediget arbete Karl Marx verk är. Kapitalet används idag på de ekonomiska institutionerna, berättade Anders, men de missar det viktigaste - att Karl Marx var revolutionär! Med sina ekonomiska studier ville han förändra världen och därför är det också viktigt att läsa Marx. Låt er inte avskräckas av bokhögen, menade Carlsson. Man kan ta det lite i taget, plocka ut de kapitel man är intresserad av. Det är inte bara en bra analys, det är god litteratur också!
Efter Anders Carlssons uppskattade föredrag vankades skinka med tillbehör och alla lät sig väl smaka.