Aktivitet: Kvinnodagen Firades

Två blåsiga torgmöten och en rasande trevlig fest. Det arrangerade Jönköpingsavdelningen den 7 mars.

8 mars 2015

Vi började dagen med ett torgmöte i Nässjö. Vinden ven runt husknutarna, men överröstades av kommunisternas tal. Elin gav en historisk tillbakablick på vikten av kvinnors kamp då och nu. Annica tog upp att en verklig feministisk politik måste vara antikapitalsitisk och sätta människovärdet före marknadsvärdet.
På kvällen blev det fest med mingel, mat och musik. Jämmerfrontens musik med rötter i både irländsk och svensk folkmusik spände över ett brett geografiskt och historiskt fält. Rima Abutouk delade med sig av tankar hon fått under israels krig mot Gaza sommaren 2014 och Marie Albertsson läste novellen "Magdalena", om en gammal palestinsk kvinnas liv. Kvällens överskott på femhundra kronor gick till Ship to Gaza.