Aktivitet: Röda Fanor i Pridetåget

24 maj 2015

Pingstaftonenes Pride-parad samlade runt 7000 personer. Bland rosa FI-ballonger och regnbågsflaggor återfanns även Kommunistisk Partiets och RKU:s fanor.