Insändare: Ett skepp kommer lastat

Publicerad i samband med bordningen av Marianne sommaren 2015

8 september 2015

Ett skepp kommer lastat.
Med vad?
Med sjukhusmaterial och solceller.
Till vem?
Till människor i Gaza som saknar sjukvårdsmaterial och el.
Hur gick det sen?
Det kom ett annat skepp.
Med vad?
Med militärer och vapen.
Var då?
På internationellt vatten.
Vad hände sen?
Militären beslagtog skeppet och satte besättningen i fängelse.
Varför då?
För att ingen i världen hindrar dom.
Hur blir det med skeppet nu?
Det vet vi inte. Men det kommer nya skepp.
Med vad?
Med solidaritet och människovärde!

Annica Albertsson
Kommunistiska Partiet