Insändare: Stängda gränser ger inga bostäder

Svar till signaturen Knegare (JP 27 Augusti)

8 september 2015

Svar till signaturen Knegare (JP 27 augusti)
Du är upprörd över att du har svårt att hitta ett boende till rimlig hyra. Med all rätt! Boende är en rättighet vi alla borde ha. Så är det inte idag.
Om jag förstått dig rätt ser du flyktingmottagandet som ett hinder för dig att få bostad. Men om vi satte stopp för alla flyktingar i morgon dag skulle det inte hjälpa dig i ditt sökande efter bostad.
Orsaken till dagens bostadsbrist handlar om politik och pengar, inte om flyktingar.
Stat och kommun har för länge sedan avsvurit sig ansvar för medborgares rätt till boende. Något sådant som en kommunal bostadsförmedling finns inte längre. Med politiska beslut har man överlåtit det ansvaret till det vi brukar kalla Marknaden.
Bakom detta lite anonyma begrepp finns banker, byggherrar, hyresvärdar, byggmaterialindustri , markspekulanter, riskkapitalister. Alla med ett mål för ögonen – att tjäna så mycket pengar det går. Dom tar inget socialt ansvar, har inga förpliktelser annat än att fylla sina ägares konton.
Införandet av marknadshyror höjer hyrorna även i den sk allmännyttan. När gamla lägenhetsbestånd rustas upp höjs hyrorna till en nivå som tvingar bort tidigare hyresgäster. Samma sak när hyreslägenheter görs om till bostadsrätter, vilket sker i allt större omfattning, tidigare hyresgäster med svag ekonomi tvingas bort. När kommunen tillämpar marknadshyror drabbar det såväl egna verksamheter som ideella oh kulturella föreningar.
Det vi måste göra är att kräva en bostadspolitik värd namnet, en bostadspolitik som tar sin utgångspunkt i alla människors behov av boende. Idag gynnas boendet i villa och bostadsrätt på hyresgästernas bekostnad. Det borde vara tvärtom.
Annica Albertsson
Kommunistiska Partiet