Aktivitet: Informativt om Ukraina

Drygt 25 åhörare kom till Stadsbiblioteket för att höra August Eliasson.

14 september 2015

August Eliasson, journalist på Proletären och medlem i Kommunistiska Partiets internationella utskott, talade i Jönköping den 10 september. Med fakta visade August vad som egentligen ligger bakom krigshetsen och propagandan för NATO-medlemskap. Han betonade bland annat att motsättningen i Ukraina inte handlar om det ena politiska systemet mot det andra utan om olika grupperingar inom den ukrainska kapitalismen.Nu tar arbetet att bilda opinion mot NATO-medlemsskap och värdlandsavtal!