Demonstrera 1:a maj - läs varför!

20 april 2016

1 maj med Kommunisterna är en lång tradition i Jönköping. I med och motgångar, i solsken och ösregn har vi demonstrerat för rättvisa, fred och socialism. De första åren var soldiariteten med Vietnams folk i centrum och glädjen var stor 1 maj 1975 när vi kunde fira segern över USA. Solidaritet med ANC och kravet på att frige Nelson Mandela var stora frågor på 80-talet innan världen till slut kunde hälsa Mandela som en fri man. En gång terroriststämplad men nu hela världens hjälte. Tiderna förändras men solidariteten med kämpande folk har vi burit i våra tåg hela tiden. I år bär vi Kubas och Palestinas flaggor med stolthet.
Att hålla Sverige utanför NATO är vår huvudfråga. NATO är en aggressiv krigsmakt som ligger bakom allt de krig och flyktingströmmar som idag plågar världen, inte minst Mellanöstern. Värdlandsavtalet som regeringen tänker smyga igenom i maj innebär ett stort steg närmare NATO. Att vi är med i det europeiska storkapitalets egen klubb ,EU, är illa nog och vi håller fast vid kravet på att Sverige ska lämna EU.
Trygga jobb och nej till bemanningsföretag, ett försvar av asylrätten, 6 timmars arbetsdag är andra paroller vi bär i tåget.