Skriv på mot Värdlandsavtalet med NATO!

Avtalet innebär ett avgörande steg mot att avskaffa Sveriges alliansfrihet.

19 maj 2016

Den 25­26 maj kommer riksdagen fatta beslut om Värdlandsavtalet med Nato. Avtalet skulle innebära ett avgörande steg mot att avskaffa Sveriges alliansfrihet, och också ytterligare ett steg mot att som Natoland ställa Sverige under Washingtons befäl.

Undersökningar visar samtidigt att okunskapen är stor om innebörden, då avtalet hastigt smygits fram under tystnad och utan vidare diskussioner.

I korthet går det ut på att förstärka USA:s genomförda framryckning i östra Europa och göra vårt land till ett uppmarschområde och frontland för kärnvapenmakten Nato med sikte över Östersjön mot Ryssland.

Sveriges avlånga land kommer i en krigssituation bli ett av de första slagfälten. Hur skall vi då kunna stå utanför stormakternas krig?

Många har fortfarande visionen om Östersjön som ett fredens och nedrustningens hav, det som Olof Palme talade om. Nu, i stället, en grusad förhoppning. Men svenska vapenlobbyn ler säkert hela vägen till banken, när man även i framtiden kan sälja Natoanpassade och intrimmade system.

Det viktigaste är att Värdlandsavtalet är ett avgörande steg för att slutligen ta Sverige in i krigsalliansen Nato. Inte att undra på att Obama lägger ut röda mattan för Löfvén! Så fort avtalet är godkänt av riksdagen,och Sverige i praktiken blir ett Natoland, kommer med all säkerhet kampanjen för regelrätt medlemskap att öka. Och då med just smyganslutningen som argument för att ta det sista steget.

I riksdagen är endast ett fåtal emot alliansens och den “feministiska” regeringens förslag. Därför är det viktigt att den folkmajoritet som enligt SIFO:s undersökning är emot innebörden i avtalet gör sig hörd.

Så, om du inte gjort det tidigare, skriv under på organisationen Nej till Nato:s naminsamlingslista mot Värdlandsavtalet! Om du inte redan stött på oss med listan på jobbet, på sta’n eller på annat sätt, gå in på ​www.nejtillnato.se och skriv under. Eller hör av dig, kanske för egen lista.​ Nu!

Annika Albertsson, lärare

Mikael Ask, pensionär

Pelle Nordstöm, socionom

Erik Ottosson, lagerarbetare

Kommunistiska Partiet