Ära den som äras bör

9 juni 2017

Efter många års diskussioner är det nu beslutat. Ett höghushotell ska byggas på det kultur-industri- och byggnadshistoriskt unika och viktiga Tändsticksområdet. Återigen har politikerna gått marknadens ärenden. Det unika G-huset ska nu bli en pittoresk detalj i en obelisk av glas och betong.
Men området rymmer inte bara materiella minnen och värden. Här arbetade tusen och åter tusentals människor. Det var ett tungt arbete med både hälsan och livet som insats. En inte oansenlig del av arbetskraften utgjordes av kvinnor och barn. De var ju så mycket billigare och mer pengar kunde samlas på kistbottnarna.
På dessa arbetares ryggar byggdes Tändsticksstaden upp. Stickorna skeppades ut över världen och tillbaka kom profiter som idag lever vidare i Wallenbergimperiet.
Om man tar en kort promenad runt området finner man inte mindre än tre monument över män som kan sägas företräda marknaden. Bernhard Hay, JE Lundström och Alexander Lagervall, uthuggna i solid sten och bevarade till eftervärlden.
Människorna som arbetade på Jönköpings olika tändsticksfabriker finns däremot inte någonstans i det offentliga rummet.
Det minsta vi kan göra för att visa respekt för de generationer av arbetare som tillbringade sina dagar i Tändsticksområdets byggnader är att bevara området i nuvarande skick och i kommunal ägo.
De skyltar som idag berättar om byggnaderna borde kompletteras med information om de människor som arbetade där.
Vi anser också att ett monument över stadens tändsticksarbetare borde uppföras på området.

Författare: 
Annica Albertsson och Rune Andersson