Vad gör Trumps soldater i Hanöbukten?

11 september 2017

Aurora 17 är i full gång. Sveriges största militärövning på decennier. Eller är det Sveriges….?
Med på övningen är soldater från främmande makter, de flesta från NATO-länder. Däribland 1435 soldater och sjömän från USA. Deras överbefälhavare heter Donald Trump och med sig till Sverige har de örlogsfartyg, attackhelikoptrar, jaktflygplan, stridsfordon och Patriotbatterier.
Hur kan det vara möjligt? Jo, i maj 2016 undertecknade den svenska regeringen Värdlandsavtalet med NATO, ett avtal som gör NATO-deltagande på svensk mark möjligt. Och vi kan inte ens avkräva NATO besked om det finns kärnvapen med eller inte!
Så därför flyger nu B 52:or över Hanöbukten och amerikanska specialstyrkor marscherar på Gotland.
Det tänkta scenariot är ett anfall österifrån. Dock inte från Finland, som är ett av deltagarländerna.
Det är inte sannolikt att detta minskar spänningarna i området. Tvärtom, Sveriges närmande till NATO och oblyga utpekande av Ryssland som attackerande fiende ökar spänningarna och den militära rustningen.
Sveriges försvarspolitik var under decennier alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Det var en fredsfrämjande linje som nu håller på att överges.
Nej till NATO i Sverige och till Sverige i NATO! Riv upp Värdlandsavtalet!

Författare: 
Annica Albertsson