Aktivitet: Internationella Kvinnodagen 2018

 Kommunisternas bokbord i Smedbyn, Huskvarna.
Kommunisternas bokbord i Smedbyn, Huskvarna.
10 mars 2018

Tidigt på morgonen delade vi ut flygblad utanför Länssjukhuset Ryhov.
På lördagen hade vi möte på Hoppets Torg med tal, flygbladsutdelning och tidningsförsäljning. Vi deltog också med bokbord på ABF:s mässa i Smedbyn i Huskvarna.