Aktivitet: Palestinasolidaritet

26 maj 2018

Den 26:e var Kommunistiska Partiet ute och delade ut flygblad i marknadsvimlet på Hoppets Torg till stöd för Palestina. Stämningen var god, och många förbipasserande visade sin uppskattning för palestinasolidariteten.