Sex timmars arbetsdag behövs i äldreomsorgen

8 september 2018

Att införa lagstiftad sex timmarsdag beräknas kosta 90 miljarder om året. Bara de fyra storbankernas vinster förra året var 106 miljarder kronor. Medlemsavgiften till EU är 40 miljarder och den allra rikaste delen av svenskarna gömmer undan 500 miljarder i utländska skatteparadis, vilket gör att de lurar statskassan på 43 miljarder kronor om året. Sedan har vi 15 miljarder om året i ROT- och RUT-avdrag, som främst går till de mest välbeställda. För att inte tala om ränteavdragen på 32 miljarder kr.

Vem sa att det fattas pengar?
Vem sa att vi inte har råd att införa sex timmars arbetsdag?
Försöken som gjorts visar på goda effekter för de anställda. Mindre stress, mer tid för familj, mindre sjukskrivningar. Inom äldreomsorgen har det också medfört en bättre verksamhet för de äldre, med mer aktiviteter och mer kvalitetstid med personalen. En sänkning av arbetstiden med bibehållen heltidslön skulle ha stor betydelse även för att kunna rekrytera och behålla personal. Så som man gjort inom socialtjänsten där socialsekreterare arbetar sju timmar med åtta timmars lön.

Som svar på ett medborgarförslag om att införa sextimmars arbetsdag/trettio timmarsvecka i äldreomsorgen i Jönköping är såväl nämnd som tjänstemän positiva. De hänvisar dock till Kommunfullmäktige för att höja anslagen så att en arbetstidsförkortning blir möjlig. Vi ser fram mot att Kommunfullmäktige beaktar detta i höstens budgetförhandlingar! Införandet av sextimmarsdag i äldre omsorgen är en av Kommunistiska Partiets viktigaste punkter i valet.

Författare: 
Annica Albertsson