Aktivitet: Klimatmöte

"Tänk inte ens tanken att det är orealistiskt att vi ska kunna förhindra en klimatkatastrof."

15 januari 2019

Elsa-Lena Åström inledde på Jönköpingskommunisternas möte om klimathotet, och utgick ifrån två mål som borde vara självklara:

  • Jorden ska förbli beboelig för människor.
  • Alla människor skall ha samma rätt till ett värdigt liv

Utifrån detta resonerade hon om de politiska aspekterna av klimatfrågan, och vikten av att vi samlas för att agera i frågan.

"Det enda orealistiska är att ge upp när vi fortfarande kan hindra jordens medeltemperatur från att skena. Vi är faktiskt redan många som inser frågans allvar och vår uppgift är att göra allt vi kan för att vi ska bli fler som ställer krav på rättvisa och verkningsfulla åtgärder."