Aktivitet: Bokprat med Anders Carlsson

16 mars 2019
Resa in i det okända: Oktoberrevolutionen och den sovjetiska erfarenheten
Resa in i det okända: Oktoberrevolutionen och den sovjetiska erfarenheten

Den 16:e mars höll kommunistiska partiet ett mycket lyckat bokprat med Anders Carlsson utifrån hans efterlängtade bok Resa in i det okända. Boken är en heltäckande genomgång av den ryska revolutionens förlopp och några av erfarenheterna från Sovjetunionen. Carlsson skriver lättförståeligt och medryckande, och den tunga titeln till trots hade vissa eldsjälar lyckats läsa igenom hela boken redan innan bokpratet.

Med en så engagerad publik och läsarskara så blev därmed diskussionerna kring både boken och det historiska förloppet mycket givande, där tänkvärda funderingar och frågor fördes fram.

Kontakta kommunistiska partiet i Jönköping för att köpa boken, eller beställ den själv från förlaget Proletärkultur.