Sänk arbetstiden – för bättre livskvalitet, hälsa och jämställdhet

För 109 år sedan togs beslutet om en internationell kvinnodag. Det var på en internationell socialistisk konferens i Köpenhamn. Då var den viktigaste frågan rösträtt för kvinnor.

8 mars 2019

I den tidiga arbetarrörelsen var också kravet på 8 timmars arbetsdag centralt. Hundratusentals människor strejkade och demonstrerade, många straffades med avsked eller vräkning. För 100 år sedan vann arbetarna striden om arbetstiden och 8 timmarsdagen beslutades av riksdagen den 4 augusti 1919. 1973 infördes 40-timmarseckan. Sedan dess har ingenting hänt med våra arbetstider. Ingenting.

Så vad är lämpligare än att fira 8-timmarsdagens hundraårsdag med att börja kämpa för en ny arbetstidslag? Trettiotimmarsveckan. Produktiviteten per arbetad timme har ökat sedan 1973, vi har jobbat in en sextimmarsdag för längesedan! En allt större del av överskott hamnar i kapitalets fickor, de redan rika tar mer och vi andra får mindre.

Sverige är ett rikt land. 100 miljarder per år till bankvinster är bara ett exempel. Försök har gjorts med sextimmarsdag. Främst på kvinnodominerade arbetsplatser. Resultaten visar att stress, förslitningsskador och sjukskrivningar minskar. Inom äldreomsorgen har det inneburit bättre kvalitet för de gamla och lättare att rekrytera personal.

Kortare arbetstid innebär att fler kan få jobb. Vi får möjlighet till en rikare fritid med ork över till annat. För jämställdheten skulle en generell sänkning av arbetstiden innebära ett lyft. Idag väljer många kvinnor deltid för att jobbet är för tungt och för att hinna med hem och familj. Sämre löneutveckling, sämre föräldrapenning, lägre pensioner blir följden. Det som var möjligt för hundra år sedan måste vara möjligt idag! På 8 mars i år säger vi:

Sänk arbetstiden!

Författare: 
Annica Albertsson