Insändare: Gör något åt äldrevården nu!

9 maj 2019

Ett äldreboende på Visingsö stänger över sommaren pga svårighet att få personal. Om nu till 30 september kan räknas till sommaren. Fyra månader, en lång tid för den som tvingas flytta, en lång tid för den som längtar hem. Att det är svårt att rekrytera personal till äldreomsorgen är ingen nyhet. För att underlätta rekrytering och kunna behålla socialsekreterare infördes sju timmars arbetsdag med åtta timmars lön. Har det inte slagit våra politiker att en arbetstidsförkortning kunde vara möjligt även inom äldrevården?

För mer än ett år sedan skrev vi ett medborgarförslag om sex timmars arbetsdag i den kommunala äldreomsorgen. Yttrande från tjänstemän och äldrenämnd var positiva. Det fattades bara en sak – pengar från Kommunfullmäktige. I förslaget tog vi upp att en kortare arbetstid skulle göra arbetet attraktivare och underlätta rekrytering. Det skulle också ge direkta hälsovinster och färre sjukskrivningar – och därmed även ekonomiska fördelar. Men det skulle också ge en bättre kvalitet för de gamla – utvilad personal aktiverar de äldre mer. Det visar alla försök som gjorts. Ingen säger emot. Så vad väntar ni på?

Börja med 30-timmarsvecka (med full lön) på Annero i sommar! Skaffa stugor för vikarier att bo i så att de kan ta med familjen. Politiker och tjänstemän som fattar beslut – åk dit och jobba ett par dagar! Ni kan ju göra enklare uppgifter som inte kräver usk-utbildning. Promenera, diska, städa.

Och på lite längre sikt – trettio timmars vecka på alla boenden och i hemtjänsten. Höj lönen. Utöka satsningar på fortbildning och friskvård. Den förväntade medellivslängden för kvinnor i arbetarklassen sjunker. Det är inte acceptabelt! Kvinnors arbetsmiljö måste förbättras.

Så nu kommunpolitiker är det dags att öppna plånboken. Alla blir vi gamla, alla vill vi ha en bra omsorg. Några spartips – inte så mycket gladiatorer och murar, mellanchefer och möbelinköp, konferensresor, utredningar och fallskärmar. Men desto mer till barn och gamla.

Författare: 
Annica Albertsson och Per-Håkan Nordström