Insändare: Sänkt heltidsnorm i äldreomsorgen

Svar till äldrenämnden

20 oktober 2019

I våras skrev vi ett medborgarförslag om att sänka heltidsnormen i äldreomsorgen till 30 timmar.
Den 21 augusti behandlade äldrenämnden vårt förslag. Svaret vi fick var att en sänkning av arbetstiden inte är aktuell.
• Det blir för dyrt.
• Det kommer att behövas många fler undersköterskor i framtiden.
Ja alla förstår att det kostar pengar att ta hand om människor på ett bra sätt. Alla tycker nog också att undersköterskor ska ha en arbetsmiljö som de orkar med, som inte gör dem sjuka. Undersköterskor leder sjukskrivningsligan, det är inte acceptabelt! De betalar med sina kroppar och sin hälsa för att arbetsgivaren/politikerna inte kan hitta pengar i budgeten. Den 22 augusti manifesterade tusentals undersköterskor över hela landet. Mer än 14.000 namnunderskrifter lämnades till Annica Strandhäll. Bättre arbetsmiljö och bättre scheman var genomgående krav i tal och på plakat.

Bemanningen var en av de frågor som lyftes i undersköterskeuppropet. ”Vi behöver bli flera” stod det på många plakat. Hur menar äldrenämnden att man ska lösa rekryteringen om inte yrket är attraktivt? Det är redan idag svårt att få utbildat folk, undersköterskornas arbetsbörda blir tyngre för att vikarier inte fått tid att lära sig jobbet, många slutar och söker sig till andra arbetsgivare. På undersköterskeupprorets facebooksida kan man läsa den ena efter den andra som vill lämna jobbet, som inte orkar mer. Uppropet är viktigt för undersköterskorna men det handlar också om att de gamla ska ha en bra livskvalitet med tillräcklig bemanning, med fast personal som mår bra, som orkar ge dem den extra styrkekramen när livet är tungt.

Hur vill ni/vi ha det när ni blir gamla? Det är frågan som berör oss alla!
Äldrenämnden avser att ”ta tillvara den fulla potentialen hos våra nuvarande medarbetare, till exempel genom att minska sjukfrånvaron. Detta måste dock göras i samklang med vad den kommunala ekonomin tillåter.”
Man tittar i budgeten och konstaterar att det inte finns medel. Det borde vara tvärtom - först titta på behoven hos medarbetare och äldre. Sedan göra allt man kan för att få fram vad som behövs. Friska medarbetare och trygga gamla är inte gratis. Sjuk personal är dyrt. Hur ska man minska sjukfrånvaron utan att förbättra arbetsvillkoren?

Äldreomsorgen behöver tillföras mer medel. Ta av det kommunala överskottet. Kräv staten på ersättning för det man vältrar över på kommunerna. Och rensa upp i byråkratin! Från 2000 till 2013 ökade antalet chefer och stabspersoner i offentlig sektor med 50%. Jönköping är säkert inget undantag. Där finns pengar att hämta.

Författare: 
Per Håkan Nordström och Annica Albertsson