Insändare: Dags för en avgiftsfri kollektivtrafik!

29 november 2019

Trafiksituationen i Jönköping är katastrofal. Gatorna är igenproppade. Luften är skadlig för hälsan. Trafiken orsakar stora koldioxidutsläpp. Det känner alla till. Därför måste biltrafiken minska och bussåkandet öka. En viktig åtgärd som Jönköpings kommun kan vidta är att införa avgiftsfri kollektivtrafik med täta turer.

FN:s klimatpanel slår larm om att det krävs stora ansträngningar om vi ska kunna rädda klimatet. Trots alla toppmöten fortsätter utsläppen av växthusgaser att ÖKA. I Sverige lever vi som om vi har mer än fyra jordklot att ta av. Vi riskerar både mänsklighetens säkerhet och vår tillgång till mat och vatten.

Vi måste börja diskutera hur vi kan bygga ett hållbart samhälle. Vi har all kunskap, det är bara att sätta igång.

Miljö- och klimatfrågan kan inte reduceras till en fråga för den enskilde. Visst måste vi alla göra det vi kan, men vi måste också få förutsättningar att göra det. Staten och kommunerna måste ta det stora ansvaret för att vi ska kunna hejda en klimatkatastrof.

Runt om i världen tas problemen med dålig luft och klimathot på allt större allvar. Avgiftsfri kollektivtrafik har därför börjat genomföras runt om i Europa. Just nu utreder Tyskland hur de ska kunna genomföra det i större städer. Estland har genomfört det i hela landet. I Sverige har Avesta, Hallstahammar och Kiruna infört avgiftsfri kollektivtrafik. Det skulle fungera bra i Jönköping också.

Författare: 
Lone Möller och Erik Ottosson