Insändare: Rädda den offentliga välfärden

8 mars 2020

Idag är det den internationella kvinnodagen. Ett av de viktiga kraven då – och alla andra dagar – är att rädda den offentliga skattefinansierade välfärden.

Där finns det största utbudet av arbetstillfällen för kvinnor. Där produceras barnomsorg och äldreomsorg som är nödvändiga förutsättningar för att alla kvinnor ska kunna jobba. Nedskärningar i det offentliga slår mot kvinnor. Antalet anställda minskar i skola, vård och omsorg men arbetsbördan är lika stor, färre ska göra lika mycket arbete som tidigare. Då skapas en orimlig arbetssituation. Stressrelaterade sjukskrivningar ökar, undersköterskor och förskollärare är hårt drabbade.

Samtidigt som den rikaste delen i samhället tillförs mer och mer pengar. Slopade skatter på förmögenhet, fastigheter och arv gör Sverige unikt i världen och har dränerat det offentliga. Rut-bidraget kostar oss 5 miljarder per år, och det är de välbeställda som använder det mest. Och nu slipper de rikaste även värnskatten, som ett hånfullt långfinger i luften åt de som inte har råd med tandläkarbesök eller nya skor.

Hade det offentliga haft samma del av våra tillgångar som 1990 hade vi haft 338 miljarder mer att använda. Då var skattesatsen 50% av bnp , nu är den 43%. Vem tror att man kan bedriva en god vård en god omsorg och skola om man hela tiden dränerar det offentliga på pengar? Ta pengarna där de finns, beskatta de rika och rusta upp välfärden!

Författare: 
Annica Albertsson