Ett arbetarprogram för att möta krisen

5 april 2020

I kriser av alla slag blir det arbetare och vanligt folk som drabbas hårdast. Därför lägger kommunisterna fram ett program där vi ur ett arbetarperspektiv lägger fram hur coronakrisen ska bekämpas:

VÅRDEN
Bygg ut vård och omsorg i hela landet!
• Öka kraftigt och omedelbart statsbidrag till kommuner och regioner.
• Häv alla lagda varsel.
• Öppna omedelbart alla stängda vårdavdelningar och nyanställ personal.
• Höj vårdarbetarnas löner.

Inga gräddfiler i vården!
• Sätt privata vårdföretag under statlig tvångsförvaltning.
• Ogiltigförklara privata vårdförsäkringar. Ingen skall kunna köpa sig förtur till respiratorvård.

Säkra materialtillförseln!
• Statlig produktion och kontroll av livsnödvändigt sjukvårdsmaterial och läkemedel.
• Säkerställ tillgång till skyddsutrustning inom all vård och äldreomsorg.

JOBBEN
Rädda jobben, inte aktieägarna!
• Statliga ägarandelar som villkor för statligt företagsstöd!

Värna anställningstryggheten!
• Nej till försämringar av LAS och annan arbetsrätt.

Bekämpa arbetslösheten! Trygghet för löntagare!
• Förläng perioden för statligt subventionerad permitteringslön.
• Höj A-kassan och gör den tillgänglig för fler, också för timanställda.
• Återför alla delar av arbetsförmedlingen i statlig regi.
• Nyanställ i offentlig sektor.

RÄTTVISAN
Förbjud aktieutdelningar!
• Företag skall inte kunna ta emot statliga stödpengar och samtidigt dela ut miljarder till aktieägarna.

Förstatliga bankerna!
• Samhällsintresset, inte privata vinstintressen, skall styra över utlåningen.

Rättvisa för hyresgäster!
• När villa- och bostadsrättsinnehavare bjuds på amorteringsfria lån skall hyresgäster ges en hyresfri månad.

SAMHÄLLET
Håll igång samhället!
• Stäng inte för- och grundskolor i panik. Lägg om skolverksamheten för minimerad smittspridning.
• Täta kollektivtrafiksturer i rusningstrafik.

Försvara demokratin!
• Använd inte tillfälliga restriktioner för att inskränka demonstrations- och mötesfriheten.

Solidaritet i vardagen!
• Gå samman i lokala samordningsgrupper för att organisera civilsamhällets och föreningslivets ideella insatser.