Reportage från Råslätt: Katastrof att finnas på listan

Barn ska växa upp med stolthet över sitt område, menar Peter Magnusson på fritidsgården Underground.

26 augusti 2020

Hjärtat på Råslätt är Stadsgården. Där finns bad och idrottshall, öppen förskola, fritidsgård, bibliotek, och högstadieskola. Och den ideellt drivna fritidsgården Underground, en trappa ner förstås. Peter Magnusson låser upp och bjuder på kaffe. Han har bott på Råslätt i 40 år och är en av initiativtagarna till Underground. Vid starten för 13 år sedan höll man bara öppet på lördagskvällar. Men ungdomarna behövde mer än ett lördagshäng. Man utökade tiderna, började med läxhjälp och efterhand har verksamheten utvecklats. Bland annat hjälp med övningskörning, ett viktigt stöd i ett område med kommunens lägsta innehav av både körkort och bil.

Ledarna arbetar ideellt och kommunen står för lokal och verksamhetsbidrag. Den kommunala fritidsgården och Underground samarbetar och kompletterar varandra. Peter Magnusson betonar det trygghetsskapande arbetet.
– Det är vårt område. Föräldrar och ungdomar har förtroende för oss för att vi är deras vänner och grannar. Ledarna kan lugna en situation.

Peter Magnusson menar att felet man gör i många förorter är att först skicka in polis och myndigheter och sedan förvänta sig stöd från de boende. På Råslätt gör man tvärtom, med områdespoliser som vet hur området
fungerar. Patruller med dragna batonger har fått motsatt effekt. Som 2015 när ungdomar kastade sten på allt som luktade myndighet, till och med second hand-butiken.
– Jag bad polisledningen att dra bort poliserna. På tre dagar mobiliserade vi civilsamhället. Det predikades föräldraansvar i både kyrkor och moskéer. Och det funkade. När ungdomarna förstod att de krossade
rutorna i butiken drabbade insamlingen till Syrien satte de igång en insamling. Många av dem är ju därifrån.
– Sedan dess har vi inte haft någon vandalisering, förrän nu vid nyår. Vi drog igång samtal, möten och kvällsvandringar och blev det lugnt.

Underground har stort fokus på jämställdhet. Idag tar tjejer sin plats i det offentliga rummet och det har bidragit till att göra området lugnare. Tillsammans med bland andra socialdemokratiska Unga Örnar och
Råslätts Sportklubb arrangerade man en nationell konferens, ”Tjejer i förorten”. Underground har en ledarutbildning där tjejerna är i majoritet. De har varit på flera resor, senast i Marocko. Ibland är föräldrar oroliga för
att skicka iväg sina flickor, berättar Peter Magnusson.
– Ofta är det en oro för vad andra ska tycka. Men är familjerna trygga med oss kan de försvara det mot släkten. Det handlar oftast inte om ”heder”, alla föräldrar vill ju ha koll på sina ungar.

Råslätt finns med på polisens lista över ”utsatta områden”. Det är en katastrof menar Peter Magnusson.
– Vi är måna om att våra barn ska växa upp med stolthet över sitt område. Medias bilder från förorten utnyttjas av rasister och andra krafter och kan bli självuppfyllande profetior, de ger inte en rättvis bild.

– Under våren har vi kunnat läsa om familjen som styr i Angered. Finns det någon ”familj” på Råslätt?
– Det finns grupper som har stort inflytande. Genom att vi samlar viktiga aktörer, religiösa och politiska, och tillsammans tar ansvar för området är det ingen grupp eller familj som kan utmana oss. Vi har vid olika situationer samlats för att visa vad boende och civilsamhälle står och det har en kraftigt stabiliserande effekt.

I maj sköts en ung man till döds vid en lekplats i Råslätt. Peter Magnusson berättar att många chockades av händelsen.
– Många tänker att det var en kriminell uppgörelse. Vi i civilsamhället agerade direkt, föreningar och församlingar enades mot våldet och mot försök att göra en religiös konflikt av mordet. De flesta ser fortfarande Råslätt som tryggt.

När coronaepidemin bröt ut ökade antalet besökare på Underground kraftigt, berättar Peter Magnusson.
– Många mådde dåligt när föräldrar blev arbetslösa. Oron i samhället påverkade alla. Verksamhet och möblering anpassades, vi tillverkade handsprit och arbetade med hygienrutiner. Utmaningarna har ökat hela våren. Många gick miste om sommarjobb och praktik.

Tillsammans med kommunen och Vätterhem har Underground organiserat aktiviteter som konst, idrott, pyssel, tjejcafé och utflykter. Ett tiotal ungdomar har anställts 50 praktikplatser har skapats.
– Vi har inte sett någon hög dödlighet och det jobbas hårt för att få ut information. Troligen är fler sjuka här, eftersom många har utsatta jobb. Föräldrar har hållit barn hemma av rädsla, men det har lugnat sig.

Författare: 
Annica Albertsson