Sluta pruta på barnen!

28 juni 2021

Så är det dags igen. Det ska sparas på skola och fritidshem. 36,7 miljoner ska ”prutas” bort 2022, enligt JP 14 juni. Och ännu mer 2023 och ännu mer 2024. Var ska det sluta?

Att pruta betyder vanligen att man får samma vara för lägre pris. Men man får inte lika bra skola för en mindre peng! Har politikerna ingenting lärt av det gångna året? Har de helt missat rapporterna om barn som förlorat skoltid och kunskaper, som tappat motivation, om att det fysiska och psykiska välmåendet påverkats av pandemin? Har dom missat diskussionen om hur gängkriminaliteten ska bekämpas?

Diskussionen går hög om vilka åtgärder som har effekt. Men en sak är alla som är någorlunda insatta överens om – att skolan har en nyckelroll. Att barnen får en trygg skola, goda kunskaper och godkända slutbetyg är viktigt för att hejda nyrekryteringen. Barn utan framtidstro är lätta offer.

Lärarförbundets ordförande sa för någon vecka sedan i en intervju att vi har en kunskapsskuld, inte bara på grund av pandemin utan på grund av nedskärningar som gjordes före pandemin. Nu ska den skulden alltså växa ännu mer. Redan i dag plockas resurspersoner bort från verksamheten, barn i behov av stöd lämnas åt sitt öde. Personal slits ut och oron i klassrummen ökar.

Det måste vara färdigprutat på våra barn! Nolltolerans mot nedskärningar som drabbar barn och unga är det första steget. Sedan måste det snabbt till mer resurser, inte mindre! Det måste finnas prutmåner någon annan stans. Ett tips kan vara att börja städa uppifrån.

Författare: 
Annica Albertsson och Monica Ekström