Röd Front i Jönköping

Tal hålls på Röd Front i Jönköping
Tal hålls på Röd Front i Jönköping
20 april 2022

Möte: Vindbron 13.30
Talare: Annica Albertsson och Tom Svensson från Kommunistiska Partiet,
Zoltan Tiroler från Svensk-Kubanska Föreningen samt en representant från Palestina in Mind.

Efteråt fika 15.00 på bokhandeln Röda Stjärnan