Insändare

Glitter och glamour i Höghushotellet. Men vilka skapade Tändsticksmonopolets förmögenheter?

8 oktober 2022

Nu är det fest, glitter och glamour i ”Höghushotellet” för den speciellt inbjudna ”eliten”. Mångmiljardären Stordalen omfamnas och intervjuas. Han beundrar Ivar Kreuger, säger han.
Ivar Kreuger, skaparen av Tändsticksmonopolet. Efter hans självmord blev tändsticksfabrikerna en del i familjen Wallenbergs monopolkapitalbygge.
Men vem skapade miljonerna? Vem högg träden, sågade timret, skötte maskinerna, klistrade askarna, doppade stickorna i den giftiga gula fosforn? Inte var det Kreuger och inte var det Wallenberg.
I staden finns flera monument tillägnade fabrikens direktörer och ingenjörer. Vi ville uppmärksamma och hylla de som med sitt arbete skapade förmögenheterna och gjorde Jönköping känt över världen – tändsticksarbetarna. Därför skrev vi 2018 ett medborgarförslag. Vi föreslog där att besökare på Tändsticksområdet skulle informeras om vad som gjorts i de olika husen. Vi föreslog också att ett monument tillägnat tändsticksarbetarna uppförs på området.
Den första delen av förslaget har tillgodosetts – även om skyltarna inte säger så mycket om de arbetande människorna. Avsaknad av pengar lade den andra delen av förslaget i malpåse. Men till vår glädje tillstyrktes det av kommunstyrelsen i våras.
Så nu är det med stor förväntan vi ser fram mot att tändsticksarbetarna ska få en välkommen, om än senkommen, plats i det offentliga rummet. Gärna framför miljardärens fulbygge, så kan han varje gång han räknar dagskassan bli påmind om vem som byggde och fortfarande bygger landet.

Annica Albertsson Tom Svensson
Kommunistiska Partiet