Vem eller vad orsakar klimat- och miljökrisen?

Är det människan som varelse eller kapitalismen som system som orsakar klimat- och miljökrisen.

30 januari 2023
Elsa-Lena Åström
Elsa-Lena Åström

De frågorna ställde Elsa-Lena Åström inledningsvis på ett möte i Jönköping den 29 januari. Efter att ha beskrivit den situation vi befinner oss i nu visade hon att det är kapitalismen som system som är orsaken. Hur ska vi då arbeta för att nå ut, för att få fler att engagera sig för klimatet? Den inte alldeles enkla frågan diskuterades sedan på mötet och några enkla svar finns inte. Men vi får inte ge upp, vi måste arbeta på alla de sätt vi kan, i alla de forum vi kan hitta, även de minsta sammanhang kan få betydelse.