Välbesökt om Palestina, Vi ger aldrig upp! säger Joel Opperdoes

Vi ger inte upp! Det var budskapet Joel Opperdoes gav på möte i Jönköping.

13 november 2023

Vi ger inte upp. Det var budskapet Joel Opperdoes gav
oss, drygt 30 personer, som var på möte i onsdags i Jönköping. De som bor i Gaza kan inte ge upp.

Joel Opperdoes talar utifrån sitt engagemang i Ship to Gaza och som medlem i Palestinagrupperna. Han är sjökapten och har två gånger varit med om att israelisk militär bordat båtar som
varit på väg mot Gaza.
Vi fick en historisk tillbakablick - hur Israel bildades, 1948, hur sen palestinska byar rensades och landet Israel växte.
Men de har mött motstånd. 6 dagars kriget 1967, 1a Intifadan 1987 och 2dra Intifadan 2000.
Sen kom blockaden mot Gaza 2007. En kollektiv bestraffnig som varat i över 15 år.
Exporten och importen blev minimala, arbetslösheten steg kraftigt.
Nu står Gazaborna utan el och vatten samtidigt som bomberna faller!
Bilder på små döda och lemlästade barn bränner sig fast på näthinnan.
Vad kan vi göra?
Lämna bidrag till humanitär hjälp. Lägg pengar i Palestinagruppernas insamlingsbössor! De kan förmedla hjälpen.
Sprid information .I Gaza ska internationella regler gälla.
Mänskliga rättigheter gäller även för palestinier!
Visa solidaritet .Gazaborna måste få känna att de inte står ensamma!
Vi kan göra något. Det sämsta är att göra ingenting. Stå inte och se på. Då är du medskyldig.
Joel avslutade mötet med att själv agera fotograf. Bild och liten video som visar jönköpingsmötet skulle han skicka vidare till vänner i Gaza.

Mer än 2000 kronor samlades in till Palestinagruppernas akutinsamling.