Kongress

12 januari 2024

I Trettonhelgen hölls Kommunistiska Partiets tjugonde kongress. Bland annat diksuterades vårt solidaritetsarbete i Palestinafrågan och arbetet mot NATO. Vi står inför stora utmaningar med allt mer vapenskrammel och krigshot. Vår tidning Proletären är också hotad av minskade/indragna bidrag. Kongressen hade en mycket ungdomlig prägel med många delegater som var på sin första kongress. En ny partistyrelse valdes och uttalanden antogs; Nej till Nato, Befria välfärden från marknaden, Stöd den palestinska motståndskampen på dess egna villkor samt Solidaritet med Gaza samt Ingen verklig klimatkamp utan klasskamp.