Palestinasolidaritet 23 mars

26 mars 2024

På dagens demonstration talade bl.a. Rima Aboutouk från Palestine in Mind. Hon delgav sina tankar om vart mänskligheten är på väg och hur framtiden påverkas av det som händer i Gaza.
Mats Werning från Svenskkubanska föreningen läste upp ett uttalande från föreningens årsmöte:

Uttalande antaget vid Svensk-Kubanska Föreningens årsmöte i Stockholm 2024-03-16

Folkmordet i Gaza måste upphöra!

Svensk-Kubanska Föreningen begränsar sig inte till att stödja det socialistiska Kuba och det progressiva Latinamerika. Vi är en del av den anti-imperialistiska rörelsen. Vi tar lika självklart ställning mot NATO och DCA-avtalet som för Palestina.

Efter nazisternas systematiska utrotning av judar och andra ”misshagliga” sades det samfällt ”Aldrig mer!” Det visade sig vara en läpparnas bekännelse. Nu ser vi åter fördrivning, folkmord och etnisk rensning. Vi hör samma nazistiska vokabulär om människor som ”råttor”, ”kackerlackor” vilka inte är värda annat än att dödas, även om de är små barn.

Vi ser historien upprepa sig och politiker och medier i Västvärlden, de som upprepat mantrat ”aldrig mer” i 75 år gör – ingenting! … Jo, de förser apartheidregimen i Israel med pengar, bomber, raketer och ammunition!

Israel är USA:s bandhund som upprätthåller den så kallade regelbaserade världsordningen i regionen. Inte internationell rätt och FN-stadgan – den bryter man mot dagligen. Utan USA:s regler för världsdominans. Därför hålls Israel under armarna av Väst i sitt mordiska projekt, som pågått ända sedan den koloniala skapelsen grundades på etnisk grund och på invånarnas bekostnad.

Det är ingen tillfällighet att Israel är det enda land som år efter år, i mer än 30 års tid, röstat med USA när det gäller världens fördömande av USA:s blockad av Kuba.

Mot både Kuba och Palestina använder USA/Israel hunger som vapen. Både Kuba och Palestina hindras från att få utvecklas fritt. Varken Kuba eller Palestina accepteras av Imperiet och dess vasaller.

Israels slakt och utsvältning av palestinier har blottlagt Västvärldens hyckleri i dess propaganda om demokrati och mänskliga rättigheter. Medan regeringarna i Väst stöder USA/Israel så stöder det globala Syd palestiniernas och kubanernas kamp mot imperialismen. Det som i våra medier kallas ”världssamfundet”, alltså västvärlden, har 15 procent av världens befolkning. Klyftan mellan Väst och Syd djupnar och väcker hoppet om en bättre värld.

Stoppa Israels/USA:s folkmord i Palestina!

FNs resolutioner måste genomdrivas!

Leve ett fritt, demokratiskt och sekulärt Palestina, befriat från apartheid, förtryck och alla former av etnisk diskriminering!

Den rasistiska sydafrikanska apartheidregimen föll – den rasistiska sionistiska israeliska kolonialregimen ska falla!

Palestina och Kuba är samma kamp!

Svensk-Kubanska Föreningens årsmöte i Stockholm 2024-03-16